همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
برگزاری همایش ملی مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور (با رویکرد اسامی ایرانی کیفیت آموزشی) به دنبال ضرورت ها و احساس نیازهایی که تشخیص داده شد مورد توجه قرار گرفت در واقع اهم ضرورت های برگزاری این همایش را می توان این گونه برشمرد:
1-عدم نهادینه شدن جایگاه مناسب مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علی رغم تاثیر فوق العاده ای که این موضوع بر روان سازی فرآیندهای سازمان و کاهش هزینه های مختلف عملیاتی سازمان ها، موسسات و نهاد های مختلف می تواند داشته باشد.
2-نیاز به بازنگری جدی و مهندسی دوباره مفهوم و معنای کیفیت و سرآمدی به ویژه ضرورت بهینه سازی ابزارها و مدل های کیفیت و سرآمدی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور.
3- تبیین دقیق و موشکافانه دیدگاه ها، چالش ها و تجارب موفق موسسات علمی و پژوهشی دولتی و غیردولتی درحوزه کیفیت و سرآمدی رایج
در این موسسه ها در مقایسه با اصول نوین و پیشرفته آن در دنیا.
4- نیاز به شناسایی دقیق بهبود کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در کشور جهت رسیدن به افق سند 1404 جمهوری اسامی ایران
5- شناسایی شیوه های موثر ارتقا کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی
6- شناسایی دقیق استانداردهای خدمات آموزشی و پژوهشی
7- شناسایی استانداردهای محتویات دروس آموزشی و پژوهشی
8- بررسی آثار استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی.

مشاهده وب سایت همایش
عضویت در موسسه کیفیت

 دریافت آموزش های رایگان
برای کمک به شروع سفر خود را به تعالی!
موسسه چگونه به شما کمک میکند؟
پاسخ به سوالات 6 سوال ساده سازمان شما
و پیدا کردن چگونه EFQM می تواند به شما در سفر خود به تعالی کمک کند!
آمار بازدید
محتویات این بلوک خالی می باشد
 آدرس :  تهران- خیابان فلسطین جنوبی- بعد از تقاطع بزرگمهر- بن بست جم- پلاک2- واحد 15  اطلاعات تماس:  66481103
                    66481545      
Developed by AKO