ابزارهاي مهندسي كيفيت
- سيستم مديريت هزينه هاي كيفيت (COQ)
- توسعه عملكرد كيفي (QFD)
- خطاناپذيرسازي (Poka-Yoke)
- طرح ريزي پيشاپيش كيفيت محصول (APQP)
- فرآيند تاييد قطعه توليدي (PPAP)
- طراحي آزمايشات (DOE)
- كنترل آماري فرآيند (SPC)
- تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري (MSA)
- تجزيه و تحليل حالات بالقوه خرابي و اثرات آن (FMEA)
- طرح نمونه گيري (Sampling Plan)
- آديت محصول به روش SQFE
عضویت در موسسه کیفیت

 دریافت آموزش های رایگان
برای کمک به شروع سفر خود را به تعالی!
موسسه چگونه به شما کمک میکند؟
پاسخ به سوالات 6 سوال ساده سازمان شما
و پیدا کردن چگونه EFQM می تواند به شما در سفر خود به تعالی کمک کند!
آمار بازدید
محتویات این بلوک خالی می باشد
 آدرس :  تهران- خیابان فلسطین جنوبی- بعد از تقاطع بزرگمهر- بن بست جم- پلاک2- واحد 15  اطلاعات تماس:  66481103
                    66481545      
Developed by AKO