چرا بايد موسسه فردای ایرانیان را انتخاب كنيم؟
آموزش، طراحي، استقرار نظام ها و سيستم هاي مديريتي و همچنين سيستم هاي مديريت كيفيتي در حوزه هاي مختلف، از قابليت هاي ويژه موسسه رشد مدیریت کیفیت و توسعه سرآمدی فردای ایرانیانمي باشد.
از آنجائي كه استقرار و پياده سازي اين استانداردهاي مديريتي و مديريت كيفيتي توان فني و مديريتي بسيار بالايي مي باشدو بكارگيري آن باعث بهبودهاي چشمگيري در سازمان مي گردد لذا موسسه رشد مدیریت کیفیت و توسعه سرآمدی فردای ایرانیان همواره سعي در معرفي و بكارگيري اين استانداردها در صنايع مختلف داشته و در اين زمينه موفقيت هاي خوبي نيز كسب نموده كه در قسمت سوابق اجرائي موسسه رشد مدیریت کیفیت و توسعه سرآمدی فردای ایرانیان به آن اشاره شده است .
از طرف ديگر و در بعد اجرائي كار ، موسسه رشد مدیریت کیفیت و توسعه سرآمدی فردای ایرانیان به منظور افزايش كيفيت خدمات خود ، كاهش تاخيرات در پروژه ها و افزايش رضايت مشتريان فعاليت هاي زير را تعريف و به اجرا در آورده است:

الف – بهره گيري از مديران و كارشناسان مجرب در پروژه ها
يكي از استراتژي هاي مهم و اساسي موسسه رشد مدیریت کیفیت و توسعه سرآمدی فردای ایرانیاناستفاده و بهره گيري از مديران و كارشناسان مجرب و خبره با سوابق كاري بسيار خوب و موفق در پروژه ها مي باشد كه همواره به اين مهم توجه خاصي داشته و با حساسيت ويژه اي نيز آن را پيگيري مي نمايد.
لازم به ذكر است در موسسه رشد مدیریت کیفیت و توسعه سرآمدی فردای ایرانیان كار در اينجا ختم نمي شود واين موسسه استراتژي مختلفي را براي افزايش دانش فني و توان مديريتي مديران پروژه و كارشناسان خود دارد و در اين راستا برنامه هاي مختلفي تعريف نموده و به مرحله اجرا در آورده است و به شكل مستمر نيز ادامه مي دهد.
از جمله اين برنامه ها جلسات كاليبراسيون مديران وكارشناسان پروژه مي باشد كه به شكل ماهانه در محل موسسه برگزار مي گردد.
حضور كليه مديران و كارشناسان پروژه، بحث و تبادل نظر نكات مهم و قابل توجه در مورد الزامات استانداردها و رويكردهاي جديد در طراحي واجراي مستندات و مميزي هاي مربوطه محتوي جلسات فوق را تشكيل مي دهد.
استفاده از آموزشهاي كلاسيك براي مديران و كارشناسان پروژه نيز از برنامه هاي ديگر اين سازمان مي باشد.

ب – استفاده از سيستم مديريت پروژه
استفاده از سيستم مديريت پروژه جهت سرمايه ريزي ، هدايت و كنترل پروژه در مراحل مختلف، يكي ديگر از توانمندي هاي موسسه بشمار مي رود . اين سيستم امكان تعيين صحيح و اصولي فعاليت ها و حجم آنها بر مبناي GAP Analysis انجام شده در فاز شناخت، تعيين و تخصيص اصولي منابع و ارائه گانت چارت كامل پروژه با ذكر جزئيات را دارد.
گزارشات ماهيانه به تفكيك فعاليت هاي پروژ و تعيين دلايل تاخير يكي ديگر از فعاليت هاي اين سيستم مي باشد.
به اين ترتيب امكان پايش و تجزيه و تحليل وضعيت پروژه در مراحل مختلف فراهم شده و مشاور يا كارفرما مي تواند با توجه به گزارشات اين سيستم اقدامات اصلاحي مناسب راجهت رفع مشكلات و بهبود وضعيت پروژه تعريف نمايد.
 
ج – استفاده از مديران ناظر
سيستم مديريت پروژه امكان كنترل كمي پروژه را فراهم مي سازد. اين موسسه به منظور كنترل كيفي پروژه ها از خدمات مديران ناظر داراي صلاحيت استفاده مي نمايد.
مديران ناظر هر پروژه در انتهاي فاز تدوين مميزي مستندات را انجام داده و مغايرت هاي احتمالي را جهت رفع آنها گزارش مي نمايد.همچنين ايشان در انتهاي پروژه پس از انجام مميزي داخلي توسط سازمان و پيش از زمان مميزي نهائي توسط شرکت گواهي دهنده، كل پروژه را مورد مميزي قرار داده و آمادگي لازم جهت مميزي نهائي را به كار فرما اعلام مي دارد.

د - خدمات آموزشي
علاوه بر خدمات مشاوره، خدمات آموزشي نيز يكي از زمينه هاي اصلي فعاليت هاي موسسه رشد مدیریت کیفیت و توسعه سرآمدی فردای ایرانیان مي باشد كه از اهميت خاصي برخوردار است.
استفاده از اساتيد داراي صلاحيت و مورد تائيد ، جزوات مورد تائيد ،روش تدريس به روز باعث افزايش كيفيت و توانمندي موسسه در اين زمينه شده است.

ه – سيستم اندازه گيري رضايت مشتريان
در حال حاضر موسسه رشد مدیریت کیفیت و توسعه سرآمدی فردای ایرانیان مجهز به سيستم اندازه گيري رضايت مشتريان براي كارفرمايان خود مي باشد كه ميزان رضايت مشتريان از خدمات مشاوره را به تفكيك مدير پروژه كارشناسان و موسسه – در پريود هاي مشخص – دريافت و پس از ارزيابي ، مورد تحليل قرار مي دهد و اقدامات اصلاحي مناسب در اين خصوص را تعريف وبه مرحله اجرا در مي آورد.

و – خدمات پشتيباني و نگهداري سيستم
يكي از خدماتي كه موسسه رشد مدیریت کیفیت و توسعه سرآمدی فردای ایرانیان در صورت تمايل كارفرما به صورت اختياري به مشتريان خدمات مشاوره خود ارائه مي نمايد، ارائه خدمات پشتيباني و نگهداري سيستم پس از انجام پروژه هاي تعريف شده مي باشد ، اين خدمات داراي مدت مشخص و در قالب قرارداد اوليه و يا به شكل قرارداد جداگانه به مشتريان علاقمند ارائه مي گردد.
 
عضویت در موسسه کیفیت

 دریافت آموزش های رایگان
برای کمک به شروع سفر خود را به تعالی!
موسسه چگونه به شما کمک میکند؟
پاسخ به سوالات 6 سوال ساده سازمان شما
و پیدا کردن چگونه EFQM می تواند به شما در سفر خود به تعالی کمک کند!
آمار بازدید
محتویات این بلوک خالی می باشد
 آدرس :  تهران- خیابان فلسطین جنوبی- بعد از تقاطع بزرگمهر- بن بست جم- پلاک2- واحد 15  اطلاعات تماس:  66481103
                    66481545      
Developed by AKO