اساتید و مشاوران
دکتر بهروز ریاحی
 
دکتراي تخصصي مديريت دولتي ،فوق ليسانس مهندسي صنايع-مديريت صنايع،ليسانس مديريت دولتي
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ايران و پژوهشگاه استاندارد ايران
رئيس هيات مديره انجمن کيفيت ايران،عضو هيات مديره انجمن مهندسي صنايع ايران، طراح و دبير 5 دوره جايزه ملي کيفيت ايران ، دبير شوراي نظام تائيد صلاحيت ايران ، مولف کتاب مرجع کاربردي مديريت و کيفيت کشور و کتب متعدد ديگر اين حوزه
سرارزياب ارشد مدل EFQM ، سرمميز رسمي ISO 14001، سرمميز رسمي ISO 9001:2008       
 
دکتر مهدي فتح الله
 
دکتراي مهندسي صنايع-توليد صنعتي ، فوق ليسانس مهندسي صنايع-صنايع ، ليسانس مهندسي صنايع – توليد صنعتي
مدرس دوره هاي مديريت کيفيت در دانشگاه علم و صنعت ايران و دانشگاه آزاد واحد کرج
مديرکل برنامه ريزي تجاري و دفتر SME هاي وزارت بازرگاني ، مشاور شرکت ها،سازمانها  و کارخانجات مختلف و مولف کتب متعدد در زمينه مديريت استراتژيک و مديريت زنجيره تامين
مشاور ارشد معماري سازماني،معماري اطلاعات ،مديريت توليد و عمليات ، مديريت زنجيره تامين
 
 
 
 
 
دکتر هاشم ستاره
 
دکتراي مديريت محيط زيست ، کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي ، کارشناس بهداشت حرفه اي
مدرس دروس تخصصي ايمني در دانشگاه کار
مدير پژوهش مجتمع دانشگاهي علوم و فناوريهاي نوين دفاعي ، کارشناس ارشد ايمني در پژوهشگاع علوم و تکنولوژي دفاعي
سرمميز رسمي ISO 14001 و OHSAS 18001​، سرمميز HSE و مديريت و ارزيابي ريسک
 
دکتر افشين جهان بين
 
دکتراي مهندسي صنايع ،کارشناس ارشد مهندسي صنايع- صنايع ، کارشناس مهندسي صنايع – تحليل سيستم ها
عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
مدير پروژه و برنامه ريزي صنايع غذائي بهروز ة مدير پروژه شرکت خدمات مهندسي روش سازان صنعت
سرمميز ارشد ISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004، OHSAS 18001:2007 و ارزياب مدل EFQM
 
دکتر حميد اسماعيلي
 
دکتراي مهندسي صنايع-مديريت بهره وري ، کارشناسي ارشد مهندسي صنايع-صنايع ، کارشناسي مهندسي صنايع-تحليل سيستم ها
مدرس دروس آمار مهندسي ،تئوري احتمالات و مديريت کيفيت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران-شمالکارشناس ارشد پروژه هاي بهبود کيفيت و شش سيگما در شرکت ايرا ن خودرو، بنادر و کشتيراني ، وزارت دفاع ، شرکت پست جمهوري اسلامي ايران ، و شرکت ملي مس سرچشمه
کمربند مشکي شش سيگما و کارشناس ارشد FMEA  و TQM و TPM
 
مهندس علي رحمتي توکل
 
رتبه 10 کارشناس ارشد مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف ، کارشناسي مهندسي صنايع-تحليل سيستم ها
مدرس دوره هاي مديريت پروژه و نرم افزارهاي آماري دانشگاه اميرکبير،خواجه نصير و الزهرا
مسئول برنامه ريزي و کنترل پروژه شرکت سازه پردازي ايران ،کارشناس ارشد پروژه مکان يابي جهاد دانشگاهي صنعتي شريف ، کارشناس پروژه امکان سنجي توليد شرکت رسا خودرو جاهد
مشاور ارشد استاندارد مديريت پروژه PMBOK و مشاور پروژه هاي SPSS ، MSP ، PRIMAVERA
 
مهندس بهزاد ارشاد منش
 
کارشناس ارشد مهندسي صنايع-مديريت صنعتي ، کارشناس مهندسي صنايع
مدرس دوره هاي مديريت پروژه و بلوغ سازماني در دانشگاه صنايع و معادن ايران و موسسه آموزش عالي مدرسان سرآمد
رئيس آزمايشگاه استانداردهاي صنعتي شرکت ملي گاز ايران ، مدير توليد شرکت صنعتي مبنا ، مدير فني و طرح و توسعه شرکت داروئي و بهداشتي لقمان
حرفه اي مديريت پروژه PMP​، مميز سيستم هاي ISO 9001:2008 ، PMBOK ، OPM3
 
مهندس محمود بشيري نسب
 
کارشناس ارشد مديريت تکنولوژي ، کارشناس مهندسي صنايع-ايمني صنعتي
مدرس دوره هاي ايمني و حفاظت محيط زيست در دانشگاه ايمني و بهداشت کار
کارشناس ارشد ايمني و کيفيت شرکت بوتان ، مدير پروژه بازنگري HSE  وزارت نفت ، کارشناس ارشد پروژه HSE  شرکت فولاد ايران ، کارشناس پروژه روند توسعه تکنولوژي وزارت صنايع
کارشناس ارشد HSE-MS، مشاور ارشد OHSAS 18001، مشاور ارشد  ISO 14001:2004
 
 
دکتر شهناز طباطبائي
 
دکتراي تخصصي روانشناسي کار​، کارشناس ارشد روانشناسي ، کارشناس روانشناسي باليني
عضو هیئت علمی  دانشكده سلامت، ايمني ومحيط زيست دانشگاه علوم پزشگي شهيد بهشتي؛ مدرس مدعو دانشگاه الزهرا (س)؛ سرپرست كميته ILO (سازمان بين المللي كار) در حوزه معاونت برنا مه ريزي و سياستگذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي
سرپرست كميته سازمان بين المللي كار (ILO) در معاونت اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي ، عضو كميته كار شايسته در معاونت اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي ، كارشناس مسئول نظارت و هماهنگي در مراكز خدمات اشتغال و خوداشتغالي سراسر كشور، معاونت اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي ، كارشناس خبره مطالعات بازار كار، معاونت اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي
کارشناس ارشد مديريت اجرائي ، روش سناسي آموزشي و مشاوره و ارزشيابي شغلي
 
 
 
مهندس عليرضا حاجي قاسمخان
 
کارشناس ارشد سم شناسي پزشکي​، کارشناس بهداشت حرفه اي
عضو هيات علمي دانشکده سلامت دانشگاه شهيد بهشتي ،مدرس مدعو دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه تهران
عضو كميته تدوين روشهاي شناسايي ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور زير مجموعه كميته فني كشوري بهداشت حرفه اي، مدير گروه علوم بهداشتي دانشكده سلامت، ايمني و محيط زيست ، مديــر امور آموزشـي و دانشجويــي دانشكده سلامت دانشگاه تهران
مشاور ارشد ايمني و بهداشت حرفه اي ، مشاور ارشد OHSAS 18001​، HSE
 
دکتر محسن اخباري
 
دکتراي مهندسي صنايع-مديريت سيتم بهره وري ، کارشناس ارشد مهندسي صنايع-صنايع ، کارشناس مهندسي صنايع- تحليل سيستم ها
مدرس دوره هاي مديريت دانائي و  رويکردهاي مهندسي سيتم ها در دانشگاه علامه طباطبائي
مدير پروژه مديريت دانش مرکز توسعه فن آوري نيرو ، مدير پروژه ساخت و بهره برداري نيروگاه هاي سيکل ترکيبي مپنا،مدير پروژه توسعه الگوي فرآيند نظام افزار پارسه
کارشناس ارشد و مشاور سيستم هاي مديريت دانائي ، مديريت ارتباط با مشتري ، مهندسي ارزش و مديريت تکنولوژي
 
 
 
 
دکتر عليرضا پاک گوهر
 
کارشناس ارشد مهندسي صنايع-تکنولوژي صنعتي​، کارشناس مهندسي صنايع - صنايع
مدیر گروه مهندسی صنایع  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب
مدير لجستيک شرکت آذين خودرو ، مدير برنامه ريزي و انبار صنايع الکتريکي البرز ، مدير سيستم نگهداري و تعميرات شرکت انديشه پردازان ،معاونت پژوهشي دانشگ  اه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مشاور پياده سازي سيستم MRP ، طراحي و برنامه نويسي سيستمهاي اطلاعاتي كنترل پروژه
 
دکتر رضا غلام نيا
 
دکتراي بهداشت حرفه اي ، کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي ، کارشناس بهداشت حرفه اي
عضو هيات علمي دانشکده سلامت دانشگاه شهيد بهشتي و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اروميه
مشاور ايمني و بهداشت وزارت جهاد کشاورزي ، مشاور حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعي ،
کارشناس ارشد  ارگونومي ، ايمني کار ،ايمني ساختمان ، FMEA​، ايمني در صنايع نفت و گاز ، ايمني مواد شيميائي  و ايمني انبار
 
مهندس محسن عسگري
 
کارشناس ارشد MBA​، کارشناس مهندسي صنايع – تحليل سيستم ها
مدرس کاربرد کامپيوتر در مهندسي صنايع و دروس سيستمي دانشگاه شريف
مدير يت طراحي زير ساخت مديريت سازمان هواپيمائي کشور ، مديريت پروژه مکانيزاسون سازمان بهزيستي کل کشور ، مديريت پروژه بنياد شهيد و امور ايثارگران
مشاور ارشد مديريت پروژه ، کنترل کيفيت  و مکانيزاسيون صنعتي
 
دکتر سيد مجيد ابراهيمي
 
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - صنايع ، کارشناس مهندسي صنايع  دانشگاه
مديرگروه دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم
مدير پروژه تدوين استراتژي توسه صنعتي کشور،مديرپروژه امکان سنجي و طراحي سيستم جامع مالياتي کشور
سرارزياب رسمي موسسه مطالعات و بهرهوري ، مشاور ارشد سيستم هاي مديريت کيفيت و تعالي سازماني
 
مهندس محمد کارگر شورکي
 
کارشناس ارشد و کارشناس الکترونيک
عضو هيات مديره کميته تخصصي توسعه منابع انساني
داراي سوابق متعدد در حوزه هاي مديريت کيفيت ، مديريت منابع انساني و اتوماسيون صنعتي
ارائه مدل هاي مختلف در زمينه مديريت کيفيت انفجاري ، رهبري و ارشهاي انساني ،جراحي سازماني براي اولين بار در کشور
 
مهندس حميدرضا قبادي
 
کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات​، کارشناس رياضي
مشاور IT و ناظر توسعه سيستم عارضه‌يابي شركت نوسازي صنايع ايران، مشاور و مدير پروژه‌هاي نرم‌افزاري سازمان توسعه تجارت ايران ، مشاوره تجارت الکترونیک در شرکت ایساکو ، مسوول بخش نرم‌افزار و ناظر پروژه‌هاي نرم‌افزاري اداره كل خدمات رايانه‌اي و اطلاع‌رساني جمعيت هلال احمر ايران
مشاور پروژه هاي  مديريت دانش(Knowledge Management)، و كار روي نقشه دانش سازمان، مستندسازي تجارب مديران ، مفاهیم عارضه‌یابی سازمان(Enterprise Diagnosis) ، مفاهیم تجارت الکترونیک(E-Commerce) ، مفاهیم کارآفرینی و مدلهاي كسب و كار (Business Model and Business Plan) ، مفاهيم نگرش سيستمي ، اصول و فنون مذاکره و گفتگو ، اصول بازاریابی و بازاريابي الکترونیک(Marketing)، مديريت ارتباط با مشتري(CRM) ، مفاهيم مديريت زنجيره تامين(SCM) ، سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان(ERP)، سيستم‌هايي نظير ( اتوماسيون اداري، تعمير و نگهداري، خريد و فروش، سفارشات، پرسنلي، تشكيلات، حقوق و دستمزد، انبار، حسابداري، ارزشيابي، سهام، گزارشكار، صنعتي)
 
مهندس حسن طيار
 
کارشناس ارشد مهندسی صنايع-مديريت سيستم و بهره وری ،کارشناس مهندسی صنايع-توليد صنعتي   
ارائه دوره هاي آموزشي مديريت کيفيت و مديريت ريسک د ر دانشگاه جامع علمي- کاربردي
همكاري در پروژهIT پورتال مركز ملي فرش ، همكاري در پروژه ERP  و BPM وزارت بازرگاني ، همكاري با شركت تنديس رايانه در زمينه تدريس و نيز مونتاژ سخت افزار و كامپيوتر ، فعاليت  در زمينه مدیریت  ITو کارآفرینی و نيز ترجمه زبان انگليسي در زمينه هاي پژوهشی و مدیریتی ، همکاری در زمينه مدلسازی(BPM)  و بهبود فرايندهای خريد و تدارکات شرکت کالای نفت ، همكاري در زمينه كنترل پروژه و فاز تحليل مهندسي مجدد فرايندها  (BPR)شركت كالاي نفت تهران
کارشناس مميزي  ISO9000: 2000  ، شركت در دوره هاي آموزشي مديريت كيفيت،EFQM ، مديريت فروش و بازاريابي و مديريت امور قرار دادها ، فعاليت در پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي ارشد بر روي موضوعات  CRM,ERP,SCM,KM
عضویت در موسسه کیفیت

 دریافت آموزش های رایگان
برای کمک به شروع سفر خود را به تعالی!
موسسه چگونه به شما کمک میکند؟
پاسخ به سوالات 6 سوال ساده سازمان شما
و پیدا کردن چگونه EFQM می تواند به شما در سفر خود به تعالی کمک کند!
آمار بازدید
محتویات این بلوک خالی می باشد
 آدرس :  تهران- خیابان فلسطین جنوبی- بعد از تقاطع بزرگمهر- بن بست جم- پلاک2- واحد 15  اطلاعات تماس:  66481103
                    66481545      
Developed by AKO